บูล จิน ทรานสเลชั่น บริการรับแปลภาษา

บริการงานแปล
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ มีความชำนาญ
มีความเชี่ยวชาญ มากประสบกาณ์แต่ละสาขา

ศูนย์รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ และ บริการงานล่าม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูล จิน ทรานสเลชั่น

: 082-149-9939

: buljin.translation@gmail.com

: buljin

บริการงานแปล
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ มีความชำนาญ
มีความเชี่ยวชาญ มากประสบกาณ์แต่ละสาขา

ศูนย์รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ และ บริการงานล่าม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูล จิน ทรานสเลชั่น

: 082-149-9939

: buljin.translation@gmail.com

บริการงานแปล
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ มีความชำนาญ
มีความเชี่ยวชาญ มากประสบกาณ์แต่ละสาขา

ศูนย์รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ และ บริการงานล่าม

อัตราค่าบริการงานล่าม

( ขึ้นอยู่ ของเนื้อหา ศัพท์ทางเทคนิค ระดับความสามารถเฉพาะด้านขอล่าม ราคาจะถูกเปลี่ยน )

บริการภาษาล่าม

- ล่ามภาษาอังกฤษ - ล่าภาษาเยอรมัน
- ล่ามฝรั่งเศส - ล่ามสเปน
- ล่ามเกาหลี - ล่ามอินโดนิเซีบ
- ล่ามญี่ปุ่น - ล่ามมาเลเซีย
- ล่ามจีน - ล่ามอาหรับ
- ล่ามเวียดนาม - ล่ามสวีเดน
- ล่ามภาษาพม่า - ล่ามเขมร (กัมพูชา)

บริการงานล่าม ประเภทต่างๆ

- ล่ามโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักร - ล่ามกระซิบ
- ล่ามสำหรับที่ประชุมและการเจรจาทางธุรกิจ - ล่ามติดตามตัว
- ล่ามฉบับพลัน (ล่ามตู้)
- ล่ามทางการแพทย์
- ล่ามทางโทรศัพท์ และวิดิโอคอล
- ล่ามรายวัน และ ล่ามรายเดือน

อัตราค่าบริการงานล่ามภาษาต่างประเทศ

1. อัตราค่าล่าม (ล่ามพูดตาม)

ล่ามภาษา ภาษาต่างประเทศ - ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย หรือ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศ
ครึ่งวัน ราคาเริ่มต้น
เต็มวัน ราคาเริ่มต้น
ค่าล่วงเวลา
คิดอัตราละ 4,000 บาท
คิดอัตราละ 6,000 บาท
คิดอัตรา ชั่วโมงละ 1,000 บาท
 • ประเภทงาน : ประชุม,สัมมนา,วิทยากร,ธุรกิจ,เทคนิคต่างๆ
 • ประเภทงาน : โรงงาน
 • ประเภทงาน : งานล่ามส่วนตัวและอื่นๆ

2. อัตราค่าล่าม (ล่ามฉบัพลัน)

ล่ามภาษา ภาษาต่างประเทศ - ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย หรือ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศ
ครึ่งวัน ราคาเริ่มต้น
เต็มวัน ราคาเริ่มต้น
คิดอัตราละ 18,000 บาท
คิดอัตราละ 24,000 บาท
 • ประเภทงาน : ประชุม,สัมมนา,วิทยากร,ธุรกิจ,เทคนิคต่างๆ
 • ประเภทงาน : โรงงาน
 • ประเภทงาน : งานล่ามส่วนตัวและอื่นๆ

3. อัตราค่าล่าม Online (line,Zoom)

ล่ามแก้ไขเฉพาะหน้าให้ลูกค้าทันที หากลูกค้าอยู่ไกลในช่วงเวลาที่ต้องการ ติดต่อก่อนเริ่มงานอย่างน้อย 3 ขั่วโมง
คิดอัตราละ 600 บาท / 30  นาที

ล่ามภาษา ภาษาต่างประเทศ – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย

อัตราค่าบริการ : ขึ้นอยู่กับชนิดภาษา และประเภทงาน
ค่าล่วงเวลา คิดอัตรา ชั่วโมงละ 1,800 บาท

ขั้นตอนการใช้บริการล่ามแปลภาษา ง่ายๆ ตามขั้นตอนนี้

 1. แจ้งข้อมูลประเภทงาน ลักษณะของงาน เนื้อหา ระบุวันที่ และช่วงเวลาการทำงานที่แน่นอน
    ภาษาที่ต้องการใช้ล่าม แจ้งรายละเอียดเพื่อส่งให้ทีมงาน ทำประเมินราคาและ เสนอราคา

 2. หากทำการตกลงบริการงานล่ามกับเรา  ลูกค้าทำการยืนยันและชำระโอนยอดเต็มจำนวน โดยการ
    “ลงนามผู้อนุมัติดำเนินการล่าม” ในใบเสนอราคา พร้อมทั้งชำระค่าล่ามเต็มจำนวน จึงจะดำเนินการ
     ส่งมอบล่ามให้แก่ลูกค้า

 3. บริการงานล่าม ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลผ่านช่องทาง E-mail , Line

หมายเหตุ
ชั่วโมงการทำงาน วันละ 8 ชั่วโมง ,ครึ่งวันทำงานไม่เกิน 3 ชั่วโมง ค่าบริการล่วงเวลาสำหรับงานเต็มเท่านั้น
การเดินทาง  อัตราค่าบริการข้างต้นใช้ในบริเวณกรุงเทพมหานคร แต่ถ้าเป็นเขตปริมณฑล หรือต่างจังหวัดเราจะรวมเวลาในการเดินทางเป็นชั่วโมงการทำงาน
ที่พัก  ในกรณีที่ล่ามจะต้องค้างคืน ต้องเพิ่มค่าที่พักและค่าเดินทาง

Scroll to Top