บูล จิน ทรานสเลชั่น บริการรับแปลภาษา

บริการงานแปล
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ มีความชำนาญ
มีความเชี่ยวชาญ มากประสบกาณ์แต่ละสาขา

ศูนย์รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ และ บริการงานล่าม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูล จิน ทรานสเลชั่น

: 082-149-9939

: buljin.translation@gmail.com

: buljin

บริการงานแปล
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ มีความชำนาญ
มีความเชี่ยวชาญ มากประสบกาณ์แต่ละสาขา

ศูนย์รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ และ บริการงานล่าม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูล จิน ทรานสเลชั่น

: 082-149-9939

: buljin.translation@gmail.com

บริการงานแปล
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ มีความชำนาญ
มีความเชี่ยวชาญ มากประสบกาณ์แต่ละสาขา

ศูนย์รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ และ บริการงานล่าม

อัตราค่าบริการแปล

( ขึ้นอยู่ ความแน่นของเนื้อหา ศัพท์ทางเทคนิค ราคาจะถูกเปลี่ยน )

อัตราค่าบริการงานแปลภาษาต่างประเทศ

1. อัตราค่าแปล ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ
ราคาเริ่มต้น เอกสารทั่วไป
เอกสารเฉพาะด้าน
หน้าละ 300 บาท
หน้าละ 500 บาท
2. อัตราค่าแปล ภาษาต่างประเทศ - ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย
ราคาเริ่มต้น เอกสารทั่วไป
เอกสารเฉพาะด้าน
หน้าละ 800 บาท
หน้าละ 1,000 บาท
3. อัตราค่าแปล ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น เอกสารทั่วไป
เอกสารเฉพาะด้าน
หน้าละ 800 บาท
หน้าละ 1,000 บาท

แปลเอกสารภาษารับแปล

- ภาษาอังกฤษ - ภาษามาเลย์ - ภาษาดัชด์
- ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาดัตซ์ - ภาษาอินโดนิเซีย
- ภาษาเกาหลี - ภาษาโปรตุเกส - ภาษาฮินดี
- ภาษาอาหรับ - ภาษาเขมร - ภาษาฝรั่งเศส
- ภาษาลาว - ภาษาสเปน - ภาษาพม่า
- ภาษาอิตาลี - ภาษาเวียดนาม - ภาษาเยอรมัน
- ภาษาตากาล็อก - ภาษารัสเซีย - ภาษาสวีเดน
- ภาษาจีน - ภาษาอื่นๆ โทรสอบถาม

ส่งให้ทางเราประทับตรารับรองการแปล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูล จิน ทรานสเลชั่น

จะคิดอัตราค่าตรวจทาน และแก้ไขงานแปลจากหน่วยงานอื่น
อัตราค่าตรวจทานและแก้ไข แปลเอกสาร หน้าละ 200-300 บาท

ส่งให้ทางเราประทับตรารับรองการแปล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูล จิน ทรานสเลชั่น
จะคิดอัตราค่าตรวจทาน และแก้ไขงานแปลจากหน่วยงานอื่น
อัตราค่าตรวจทานและแก้ไข แปลเอกสาร หน้าละ 200-300 บาท

ข้อกำหนดในการคำนวณค่าบริการงานแปลเอกสาร

งานแปล หนึ่งหน้า หมายถึง จำนวนหนึ่งหน้ากระดาษ A4
กรณีงานแปลไม่เต็มหน้ากระดาษ คิดอัตราเป็นหนึ่งหน้ากระดาษ

ขั้นตอนการใช้บริการแปล Online ง่ายๆ ตามขั้นตอนนี้

  1. ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปลเข้ามาทำการประเมินราคา และระยะเวลาแปล
  2. หากทำการตกลงทำการแปลกับเรา  ลูกค้าทำการยืนยันและชำระ โอนก่อนเริ่มทำการแปล  ต้องชำระเต็มจำนวน
  3. กรณีมีงานแปลแก้ไข แก้ไขให้ได้ไม่เกิน 3 ครั้งในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน หลังได้รับงานแปล ชิ้นนั้นแล้ว
  4. บริการจัดส่ง ลูกค้ารับงาน จัดส่งผ่านทาง E-mail , Line , หรือทางไปรษณีย์จัดส่ง EMS  ตามที่อยู่

ติดต่อสอบถามข้อมูลช่องทางผ่าน line , E-mail หรือ โทรศัพท์ที่หมายเลข 082-149-9939

หมายเหตุ: 

*** อัตราค่าบริการแปลเอกสารข้างต้นยังไม่รวมค่านำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ในกรณีลูกค้าต้องการให้ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์
ลูกค้าต้องชำระค่าไปรษณีย์ ตามรูปแบบและระยะการส่งเอกสาร เช่น ในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งค่าไปรษณีย์จะแตกต่างกันตามพื้นที่ ***

การรับรองคำแปล

เราเป็นศูนย์แปลที่ดำเนินการจดทะเบียนอย่างถูกต้องในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด และมีวัตถุประสงค์ของการแปลเอกสารและล่าม
*ค่ารับรองการแปล รวมไปกับค่าบริการแปลเอกสารแล้ว*

Scroll to Top